KLJ Merchtem ... 88 jaar jong!

“Wij, KLJ merchtem, proberen samen met onze bestuursleden kinderen en jongeren samen te brengen en hen een zinvolle ontspannende bezigheid te geven ver weg van het computerscherm en de TV”

De KLJ is een Jeugd- en Jongerenbeweging die in Vlaanderen ongeveer 300 afdelingen telt en deze brengen samen 26.000 leden bij elkaar. KLJ is een Christelijk geïnspireerde beweging waar jongeren uit het Landelijke milieu elkaar ontmoeten en zich persoonlijk en in groep kunnen vormen.

KLJ Merchtem is ontstaan tijdens het werkjaar 1928-1929 uit de vroegere BJB (BoerenJeugdBond) welke werd opgericht om jonge land- en tuinbouwers te verenigen. Na de tweede wereldoorlog kwam de nadruk meer op ontspanning te liggen. Zo kwamen o.a. de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand. In 1965, mede door de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers ging de toenmalige BJB zich meer richten naar alle jongeren van de plattelandsdorpen. Samen met deze ledenuitbreiding kreeg BJB een nieuwe naam: KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd)

In Merchtem richten wij ons tot alle jongens en meisjes van 6 tot ... jaar. We werken in Merchtem met 6 leeftijdsgroepen:
De -12 jarigen gemengd (onderverdeeld in 6 tot 8 jarigen, 8 tot 10 jarigen tenslotte 10 tot 12 jarigen).
De -16 jarigen (12 tot 16 jarigen, onderverdeeld in meisjes- en jongensgroep).
En de +16 werking gemengd (16 tot 20 jarigen)
Sinds enkele jaren is er ook een volledig vernieuwde gemengde +20 werking.

Voor elke leeftijdsgroep is er een bestuursgroep verantwoordelijk die de verschillende vergaderingen uitwerkt. Samen met de hoofdleiding (de uiteindelijke verantwoordelijken) de kassier/secretaris en de volwassenbegeleider vormen zij het bestuur van de jeugdbeweging. Elk bestuurslid dient minimum een basisvorming (brevet voor leidinggeven) te volgen om te kunnen werken binnen het bestuur. Deze worden georganiseerd door KLJ Nationaal.

Onze vaste stek hebben wij in de Kerkeboomgaard waar we voor elke groep (twee)wekelijks de vergaderingen houden. De verschillende -12 groepen en de -16 groepen vergaderen tweewekelijks op zondagnamiddag terwijl de +16 en +20 jarigen hun activiteiten meestal wekelijks op vrijdagavond hebben. Elke keer tracht de groepsleiding er weer iets anders van te maken. Zo worden er tal van activiteiten voorzien rond sport, spel en ontspanning maar ook relatievorming en cultuurwerking worden aan bod gebracht.

De verschillende activiteiten worden aangekondigd in ons KLJ informatieblaadje (Tracteurke) welke trimestriëel wordt opgemaakt door het bestuur en meegegeven aan de leden. Naast de werkkalender per groep kan men hier ook wat randinformatie rond KLJ vinden. Tevens wordt er vanuit KLJ Nationaal elk jaar een jaarthema naar voor gebracht waarrond er dan af en toe gewerkt wordt.

 

Naast de (twee)wekelijkse activiteiten per groep zijn er nog tal van activiteiten die gezamenlijk worden ondersteunt door alle groepen. Zo organiseren we ons jaarlijks spaghettifestijn tijdens de maand november, ”The Bunny Party” tussen februari en april, “Hangar de Verschrikkelijke fuif” met Merchtem kermis, de deelname aan tal van sportfeesten waar vendelen en wimpelen tot onze favoriete bezigheden behoort en tenslotte deelname aan de verschillende parochiale en gemeentelijke activiteiten.

Natuurlijk is de kroon op het werkjaar het jaarlijks kamp dat voor de leden en de leiding wordt georganiseerd. In een ontspannende sfeer worden hier de vriendschapsbanden aangehaald en wordt er nieuwe zuurstof opgedaan om het komende werkjaar nog met meer enthousiasme aan te vatten. Het KLJ kamp gaat jaarlijks door tijdens de eerste periode van Juli.

Wij hopen, via onze jeugdwerking ons steentje bij te dragen om van onze leefgemeenschap een biotoop te maken waar het goed is om te leven en waar iedereen de kans krijgt om zijn mogelijkheden totaal te ontplooien.

 

Wenst u wat meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met de hoofdleiders:

 

David en Marie (0472/30 03 76 en 0476/86 54 04)