Medische fiche

Vanaf dit jaar zouden wij, de leiding, aan de ouders willen vragen om de medische fiche van hun kinderen al in te vullen bij de aanvang van het nieuwe werkjaar. Zo kan de leiding tijdens de jaarwerking beter reageren op eventuele accidentjes en makkelijker rekening houden met eventuele beperkingen van uw zoon of dochter. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beter rekening houden met allergieën bij het voorbereiden van een kookvergadering.

U zult misschien ook merken dat de medische fiche tegenover vorig jaar is uitgebreid met een aantal logische, maar ook minder logische vragen. Deze zijn toegevoegd nadat wij ons hebben geïnformeerd op een spoedafdeling.

We willen ook graag eventjes punt 17 toelichting:
Moest uw zoon of dochter tijdens het kamp een ontwrichting of breuk oplopen met een spoedoperatie tot gevolg moet er altijd een document getekend worden voor toelating van een verdoving. Dit moet in principe altijd getekend worden door een ouder of voogd(es). Op een kamp of weekend is dit niet altijd mogelijk en daarom hebben wij schriftelijke toelating nodig om in uw plaats te tekenen.

Deze informatie wordt enkel gedeeld met de leiding van uw kind en de hoofdleiding. We willen ook benadrukken dat het belangrijk is dat u deze fiche zo nauwkeurig mogelijk invult.

U kan de medische fiche hier downloaden.